Psykiater dømt for seksuell omgang med pasient

Eidsivating lagmannsrett opprettholdt dommen på 18 måneders fengsel for en psykiater som var tiltalt for seksuell omgang med en pasient.