• Scanpix

Fire av ti mener foreldrepermisjon bør deles likt

Fire av ti nordmenn mener at foreldrepermisjon bør deles likt mellom mor og far, viser undersøkelse.