Nasjonalistparti stiller til valg

Det innvandringsfiendtlige partiet Norgespatriotene har samlet inn nok underskrifter. –Bekymringsfullt at så mange støtter en slik ekstremgruppe, mener Ap-ordfører.