Juristene i fullt arbeid med Aker-transaksjonene

Kredittilsynet bekreftet tirsdag at tilsynet har satt i gang undersøkelser overfor enkelte verdipapirforetak og deres rolle i Aker-transaksjonene.