Justisdepartementet avviser at hijab-forbud er ulovlig

Justisdepartementet avviser at de bryter loven ved å forby hijab i politiet, slik likestillings— og diskrimineringsombudet hevder.