Færre velger AFP

Andelen av befolkningen mellom 62 og 67 år som tar ut avtalefestet pensjon (AFP), synker med 1,1 prosentpoeng, viser nye tall fra Nav.