• Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har oppfordret alle videregående skoler til å ha tobakksfri skoletid. Dette definerer Helsedirektoratet slik at elever eller ansatte ikke kan bruke tobakk i skoletiden, heller ikke når de er utenfor skoleområdet. Anders Minge

Sliter med å forby tobakk i skolen

Skoletiden skal være tobakksfri, mener helsemyndighetene. Men videregående skoler og fylkeskommuner sliter med å finne lovgrunnlag for et totalt tobakksforbud i skoletiden.