• Scanpix

Avviser kutt i Forsvarets utenlandsoperasjoner

Regjeringen avviser at det er aktuelt å redusere engasjementet i Afghanistan. Tvert imot blir bevilgningene til Forsvarets utenlandsoperasjoner trolig økt i statsbudsjettet for neste år.