946 personer anmeldt for trygdesvindel

946 personer er hittil i år anmeldt av Nav for trygdesvindel av til sammen 107 millioner kroner.