Kriminelle utlendinger fradømt bilen

Nord-Gudbrandsdal tingrett har besluttet at to heleridømte litauere må reise fra Norge uten bilen de hadde med seg da de kom.