• Norske husdyrbønder har 30 prosent høyere forekomst av kols og 30 prosent mer kronisk bronkitt enn sine yrkeskolleger som bare driver planteproduksjon. Egil Eriksson

- Støv i fjøset gir norske bønder kols

Å jobbe i fjøset kan være like helseskadelig som å røyke. 14 prosent av norske husdyrbønder har kols, viser ny forskning.