• EU-direktivet, som ikke er endelig vedtatt, vil sette en maksgrense på 100.000 euro, altså rundt 840.000 kroner. Den norske garantien er på to millioner kroner. Scanpix

Truer med veto mot bankdirektiv

Et EU-direktiv kan føre til at en tredel av norske bankinnskudd mister sin garantisikring. Senterpartiet mener veto kan bli nødvendig for å sikre folks penger.