Usikre på bruk av øretermometer

Øretermometer fanger ikke opp feber hos alle pasienter der måling i endetarmen viser feber, konkluderer en ny kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.