Enighet for sykepleierne i sykehusene

Sykepleiere som jobber på sykehus, får et generelt lønnstillegg på 2,4 prosent i de sentrale forhandlingene.