- Ingen strid om fortsatt rødgrønt samarbeid

Debatten på landsmøtet til Sosialistisk Venstreparti vil ikke dreie seg om fortsatt regjeringssamarbeid, men om innholdet i samarbeidet.