Forpostfektninger om offentlig pensjon

Onsdag er siste møtedag i utvalget som drøfter endringer i offentlig tjenestepensjon. Lønnsoppgjøret ser ut til å bli et slag om to alternative modeller.