Innvandrarjentene deltek ikkje i fritidsaktiviteter

Rapportar frå FAFO viser at unge jenter med ikkje-vestleg bakgrunn i Oslo, sjeldan deltar i fritidsaktiviteter.