• Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil ikke gjeninnføre ordningen med mulighet til å stryke kandidater på kommunevalglistene. Jonas Haarr Friestad

Vil ikke gjeninnføre strykeadgang ved lokalvalg

Kommunal— og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil ikke ta noe initiativ for å gjeninnføre ordningen med mulighet for velgerne til å stryke kandidater på kommunevalglistene.