• - Nok er nok. Nå strammer vi inn. Jeg har gitt beskjed til politiet om at bortvisningshjemmelen skal håndheves strengere. All plagsom og straffbar atferd skal slås ned på. Det skal være nulltoleranse, sier justisminister Knut Storberget.

- Kan ikke forby tigging for enkeltgrupper

Et generelt lovforbud mot tigging vil gjøre vondt verre både for tiggerne og oss andre, mener generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla J. Stålsett. Å forby tigging for bestemte grupper, mener han er stigmatiserende og sterkt urettferdig.