Statsadvokatens inn­stilling klar i Bane­heia-saken

Forsvarer Arvid Sjødin er optimistisk etter at statsadvokatene leverte sin innstilling i Baneheia-saken til Riksadvokaten.

  • NTB-Peter Tálos
Publisert: Publisert:
Viggo Kristi­ansen på vei ut fra Ila fengsel etter at Høyesterett 1. juli fjor avgjorde at den Baneheia-dømte mannen skulle løslates.

– Vi har fått beskjed, men vet ingenting om innholdet i det som er sendt over, sier Viggo Kristiansen advokat Arvid Sjødin til NTB.

– En innstilling som dette pleier å være fortrolig mellom statsadvokatene og Riksadvokaten, så vi må vente og smøre oss med tålmodighet. Men generelt må jeg nok si at vi er nokså optimistiske på Viggo Kristiansens vegne, sier Sjødin videre.

Økonomisk krav

Advokaten legger til at både Viggo Kristiansen selv og hans støttespillere har vært vant til å vente, og at det ikke er noe problem å vente på den endelige konklusjonen i saken. Men allerede før avgjørelsen foreligger, varsler Sjødin at Kristiansen vil rette et omfattende økonomisk krav mot staten når det strafferettslige er avgjort.

– Viggo Kristiansen kan bevise at han ville ha vært i fullt arbeid i løpet av tiden i fengsel, og at han derfor har tapt arbeidsinntekt i 21 år som vaktmester, sier Sjødin.

Ingen kommentar

– Oslo statsadvokatembeters innstilling i den gjenåpnede saken mot Viggo Kristiansen er i dag oversendt til Riksadvokaten. Det vil ikke bli gitt innsyn i innstillingen for partene før Riksadvokatens avgjørelse er fattet, skriver statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg, som har gått gjennom saken.

– Oslo statsadvokatembeter har ingen kommentarer til innholdet i innstillingen eller til den videre saksgangen, skriver de to videre.

Løslatt

Det er Riksadvokaten som skal avgjøre om Viggo Kristiansen skal tiltales på nytt, eller om påtalemyndigheten skal samtykke i en frifinnende dom i den 22 år gamle drapssaken.

Det var den 31. mai i fjor at Høyesteretts ankeutvalg avgjorde at Viggo Kristiansen skulle løslates fra fengsel. Han hadde sittet inne i 21 år da han ble løslatt i påvente av den nye etterforskningen av saken. I februar i fjor avgjorde Gjenopptakelseskommisjonen at drapsdommen mot ham fra 2000 skulle tas opp til ny vurdering.

DNA-funn

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen og medvirkning til voldtekt på Paulsen.

Nye prøvemetoder på DNA-funn fra etterforskningen for 22 år siden har avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen, som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept. Det skal ikke ha blitt funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen.

Publisert: