Sterke reaksjoner på nye forslag for festeavgift

I praksis en milliardoverføring fra tomtefestere til grunneiere, mener kritikerne om regjeringens forslag til nye regler for festeavgift.