Arbeidsgiverne frykter stor sykelønnsbelastning

Arbeidsgiverne frykter at en ny sykelønnsordning vil bli en for stor belastning for bedriftene.