Stadig mindre sur nedbør

Stadig mindre sur nedbør faller ned over Norge, noe som gir mindre sure elver og innsjøer. I noen vassdrag begynner dyr å vende tilbake.