NHO fornøyd med kontroll av vaktselskaper

18 av 26 kontrollerte vaktselskaper har ansatte som har fått en vandelsanmerkning for forhold etter 1. januar 2008.