Barnehagene nedprioriterer likestilling mellom barn

Tradisjonelle kjønnsrollemønstre lever godt i norske barnehager, viser en rapport fra Høgskolen i Vestfold.