Eksplosiv økning i søkere til høyere utdanning

Hele 11.600 flere har søkt høyere utdanning ved norske universiteter og høyskoler i år sammenlignet med 2008. Det er en økning på 12,6 prosent.