Legeforeningen mister makt

Helse— og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen vil at Helsedirektoratet skal ta over ansvaret for legenes spesialistutdannelse fra Legeforeningen.