- Mødre presser barn til å godta ekteskap

Hadia Tajik (Ap) ber innvandrermødre om hjelp i kampen mot tvangsekteskap.