Mette-Marits bror blir PR-sjef

Per Høiby blir administrerende direktør i det omstridte PR-selskapet First House som Bjarne Håkon Hanssen skal begynne å jobbe i.