Polititopper saksøker staten

14 tidligere politimestre saksøker staten fordi de mener de verken har fått riktig lønnsvekst eller passende arbeidsoppgaver etter at politiet ble omorganisert i 2000.