• Det kan bli travlere for NAV framover. Jon Ingemundsen

SSB: De økonomiske utsiktene bedre enn før

Arbeidsledigheten vil fortsatt stige og nå toppen først i 2011 med en ledighet på knappe 110.000 personer, tror Statistisk sentralbyrå.