Frp-kommune innfører hytteskatt

Til tross for at Fremskrittspartiet har programfestet sin motstand mot eiendomsskatt, går Nordreisa med Frp-ordfører John Karlsen i spissen inn for å innføre slik skatt — også for hytteeiere.