Trygg Trafikk: – Lojale leger er trafikkfarlige

Fastlegen kan være for lojal og mangle kunnskaper om demens og øyensykdommer. Derfor er det flere farlige eldre på veiene, mener Trygg Trafikk.