Nedturen har ennå ikke nådd norsk sokkel

Industriproduksjonen fortsetter å falle, men foreløpig har den ikke nådd norsk sokkel. Samtidig er det klare tegn til oppgang innenfor trevare— og trelastindustrien. Det skyldes god privatøkonomi.