• Anmeldelser som leveres på nett, må skrives inn på ny av politifolk. Fredrik Refvem

Må skrive nettanmeldelser på nytt

Tips og anmeldelser som politiet mottar via internett må skrives inn på nytt manuelt.