Ikke farlige bakterier i TINE-produkter

Meieriselskapet TINE kalte tilbake en rekke produkter i frykt for sykdomsfremkallende E. coli-bakterier, men analyser viser at produktene ikke inneholdt bakteriene.