Uholdbart ikke å etterforske fengselsleder

28 leger fra hele landet ber politiet omgjøre henleggelsen av saken der en tidligere fengselsleder i Tromsø er anmeldt for dokumentfalsk.