Norge og USA samarbeider om karbonfangst

USA og Norge skal trappe opp samarbeidet om utvikling av fangst og deponering av CO2 som et viktig ledd i å få ned utslippene.