Innbruddsraid kan være oppklart

Bamble lensmannskontor tror de har oppklart en lang rekke hyttetyverier i Telemark.