- Livsfarlig i dag å droppe veisaltet

— I ordets verste forstand er det i dag livsfarlig å stoppe og salte veiene, understreker vegdirektør Terje Moe Gustavsen.