Slik lager Kripos nye nordmenn

I fem år har voldsutsatte kvinner i livsfare søkt norske myndigheter om å få fiktiv identitet for ikke å bli funnet. De fleste søknadene er avslått.