A-pressen: – Beste 1. kvartalsresultat noen gang

Med et resultat før skatt på 85 millioner kroner oppnådde A-pressen i første kvartal det beste resultat noen gang, ifølge konsernets ledelse.