Vil ha bedre sikring av bussjåfører

Arbeidsdepartementet vil ha tiltak for bedre ranssikring av bussjåfører. Kontantfri kollektivtrafikk kan være ett alternativ.