• 4419 gårdsbruk er blitt borte fra Norgeskartet i løpet av de fire årene Senterpartiet har sittet med kontrollen over Landbruks- og matdepartementet.

4419 gårdsbruk borte på fire rødgrønne år

Nesten ett av ti gårdsbruk her i landet er blitt borte i løpet av årene Senterpartiets har hatt landbruksministeren.