Flere får medisin mot beinskjørhet

Regjeringen foreslår å bruke 18 millioner kroner for å bedre tilgangen på medisinen alendronat til dem som er rammet av beinskjørhet.