Flere menn mottar kontantstøtte

Antallet menn som mottar kontantstøtte har økt med nesten 12 prosent på ett år. Men samlet sett er det stadig færre som får penger fra staten for å være hjemme med barn.