• Det skal bevilges 170 milliarder til vei og jernbane. Her fra anleggsarbeid ved Helleland.

Regjeringen vil bevilge 170 milliarder til samferdsel

Regjeringen vil bevilge 170 milliarder kroner mer til vei og jernbane fra 2014 og de neste ti årene, melder NRK.