Høyre vil teste ut anonyme jobbsøknader

Høyre vil sette i gang forsøk med anonyme jobbsøknader i offentlige virksomheter for å motvirke diskriminering.