• - Det er ingen tvil om at vi har enormt store utfordringer. Når summen av alt det som er kritikkverdig nå kommer fram, sier det seg selv at her er det mye å gripe fatt i, ikke minst på beredskapssiden, sier Arne Johannessen.

- Politiet inne i en vanskelig periode

Lederen av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sier at norsk politi er inne i sin vanskeligste periode på «svært, svært lenge».