Nødnettplaner i 20 år

I 2015 skal endelig det nye og landsdekkende nødnettet stå ferdig utbygd. Det er 20 år etter at Helsetilsynet etterlyste det. Nå murrer stormutsatte politikere over at det går så sakte.